Accent Adviseurs Hero image

Mobiliteits-makelaar

De Kempen

De komende jaren worden er in de Kempenregio veel projecten ‘op straat’ uitgevoerd om de bereikbaarheid en mobiliteit van de verschillende (reis)doelgroepen te verbeteren. Voor de werkgevers in de regio zijn deze projecten van economisch belang (realisatie herinrichting N284, snelle fietsverbinding met Eindhoven, Proeftuin Landgoed Duynenwater etc.).

Een uitdagende opdracht binnen het speelveld van mobiliteit, verkeer en vervoer.

Deze projecten maken onderdeel uit van de gewenste mobiliteitstransitie van de Kempengemeenten én de gehele Brainportregio. Om het effect van deze projecten te vergroten, gaan vanuit Brainport Bereikbaar, mobiliteitsmakelaars aan de slag met een gebiedsgerichte aanpak. Dit in aanvulling op de reeds bestaande werkgeversbenadering.

Voor de Kempen gaat Accent adviseur Jos Wijnen aan de slag als mobiliteitsmakelaar. Hij gaat de uitdaging aan om de mobiliteitstransitie op te pakken voor de Kempenregio, als onderdeel van het programma Brainport Bereikbaar. Dit is noodzakelijk om de Kempen op de lange termijn bereikbaar te houden voor alle doelgroepen en voor alle vormen van vervoer.

De mobiliteitsmakelaars initiëren projecten op het gebied van mobiliteit, die bijdragen aan een minder grote auto-afhankelijkheid en een betere bereikbaarheid. Hiervoor gaan zij aan de slag binnen de Triple Helix-aanpak (bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden) van het Huis van de Brabantse Kempen om zo samen stappen te maken op het gebied van duurzame mobiliteit.

Vanuit een gebiedsgerichte benadering brengen zij de verschillende diensten, belangen, urgenties en projecten als integrale oplossing bij elkaar. Alle samenwerkingspartijen leveren hierbij een inspanning en dragen zelf bij aan een oplossing voor het bereikbaarheids- en mobiliteitsprobleem. Uiteraard binnen de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Het eigenaarschap en bijbehorende acties leggen de mobiliteitsmakelaars daarna vast in zogeheten mobiliteitsdeals.

Een uitdagende opdracht binnen het speelveld van mobiliteit, verkeer en vervoer.