Eerste wijken gasloos in 2030

In 2030 moeten in Nederland zeker twee miljoen huizen van het gas af zijn. Het Rijk verwacht daarom van iedere gemeente eind 2021 een Transitievisie Warmte (TVW). De verplichting voor het opstellen van een Transitievisie Warmte is vastgelegd in het Klimaatakkoord. Uiteindelijk moet Nederland in 2050 geheel van het aardgas af zijn.

Een gemeentelijke Transitievisie Warmte behandelt onder andere wanneer welke wijk aardgasvrij gemaakt wordt en in welk tempo. Ook komt terug op welke manier inwoners betrokken worden bij de planvorming en wat de impact voor inwoners is. Bovendien beschrijft de visie welke condities en voorwaarden nodig zijn om de plannen uit te voeren en welke mee-koppel-kansen er zijn. Op dit moment werken wij met een team binnen Accent adviseurs aan deze mooie opgave voor de gemeente Eersel. Wij verzorgen de inventarisatie, begeleiden het (participatie)proces, maken het afwegingskader en schrijven vervolgens de visie. De gemeenteraad van Eersel neemt eind 2021 een besluit over de visie.

In aanloop naar het opstellen van de TVW stelden wij voor de gemeente Eersel al een Startnotitie Warmte Eersel op. Daarin staan de kaders en uitgangspunten voor het opstellen van de TVW beschreven. Er is landelijk nog veel debat over de wijze hoe de energietransitie vorm gegeven moet worden. Dat is voor de gemeente Eersel niet anders. Daarom zijn veel aspecten nog niet bekend. In de praktijk betekent dit dat het proces op onderdelen soms een ontdekkingstocht is, een uitdaging die wij graag aan gaan.

 

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Voor meer informatie over het opstellen van een Transitievisie Warmte kunt u contact opnemen met Roy Cornelissen en/of Eline Swinkels.