Accent Adviseurs Hero image

Trouwlaan Tilburg

Geef fietsers de ruimte

De trouwlaan in Tilburg is voor fietsers een belangrijke schakel tussen het centrum en het onderwijs- en sportgebied ten zuiden van de Ringbaan Zuid. Maar doordat deze fietsstraat ook toegankelijk is voor auto’s voelen vele fietsers zich er helaas niet altijd even veilig.

De gemeente Tilburg heeft Accent adviseurs ingeschakeld om onderzoek te doen naar de oorzaak van het onveiligheidsgevoel en om oplossingen aan te dragen die dit gevoel bij het fietsverkeer moeten wegnemen. “Om de oorzaak te achterhalen hebben we aan de weggebruikers gevraagd waarom zij zich onveilig voelen,” vertelt Jos Wijnen, die als adviseur bij dit project betrokken is.

{{ messageText }}