Accent Adviseurs Hero image

Onze visie op stedenbouw

Stedenbouw

Accent adviseurs staat voor een duurzame inrichting van de fysieke leefomgeving. Wij zijn van mening dat de inrichting moet bijdragen aan een prettige en veilige woon- en leefomgeving met het oog op de toekomst. In het proces van ruimtelijke ontwikkeling staan de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde hoog in het vaandel. In het stedenbouwkundige proces van een gebiedsontwikkeling koppelen we de fysieke kwaliteiten van het gebied aan de maatschappelijke en sociale wensen van de opdrachtgever, gebruikers en consument. De gebruiker is waarvoor we het plan ontwikkelen, deze staat bij ons centraal.

 

Hoe eerder we betrokken zijn, hoe beter Accent adviseurs kan meedenken en adviseren over de vervolgstappen, zoals de uitwerking van een stedenbouwkundig plan. Wij helpen graag mee in het stedenbouwkundige proces van een ruimtelijke ontwikkeling, van initiatief tot realisatie. Vanuit de inhoud leren we de omgeving kennen. Door gesprekken aan te gaan, door de projectomgeving te bezoeken en door essentiële informatie te verzamelen. Hieruit kunnen we de doorvertaling maken naar ruimtelijke uitgangspunten. Wij bieden het complete pakket van een stedenbouwkundig plan, bestaande uit de stedenbouwkundige analyse en het ontwerp. Gedurende dit proces zijn wij omgevingsbewust en halen bij de opdrachtgever en stakeholders op welke belangen er spelen. Deze wisselwerking is de leidraad tot een goede ruimtelijke ontwikkeling. Aansluitend op dit stedenbouwkundige proces kunnen wij u van dienst zijn met het opstellen van een bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwing of vanaf 1 januari 2024 een BOPA of wijziging van het omgevingsplan.

 

Tenslotte helpt Accent adviseurs graag bij de uitwerking van een omgevingsvisie. Accent adviseurs staat klaar voor het concreet maken van de inrichting van deze visie.

Meewerken aan een stedenbouwkundig plan?

SOLLICITEER HIER