Accent Adviseurs Hero image

Onze visie op mobiliteit

Mobiliteit

Mensen verplaatsen zich zelden als doel op zich. Vrijwel altijd is mobiliteit een gevolg of noodzaak om andere activiteiten te kunnen ondernemen. Dit doet echter wel een beroep op de openbare ruimte. Wegen zijn nodig om verkeer over af te wikkelen. Auto’s moeten geparkeerd kunnen worden. Maar ook ruimte voor fietspaden en stallingen bij (openbare) bestemmingen zijn nodig en mensen moeten zich verkeersveilig kunnen verplaatsen.

Steeds meer zien we minder afhankelijk van de auto moeten worden. Als we in Nederland een miljoen woningen bouwen met het uitgangspunt van automobiliteit, dan creëren we onze eigen problemen. Daarbij moeten we ons realiseren dat automobiliteit in meer landelijke gebieden effect heeft rondom de steden en werkgeverslocaties. Thuis wordt de keuze voor de manier van reizen gemaakt. Eenmaal in de auto is het moeilijk mensen nog een overstap te laten maken. Maar om anders te kunnen reizen, moeten er wel alternatieven beschikbaar zijn.

Bereikbaarheid behouden, verkeersveiligheid bewaken en nadenken over nieuwe mobiliteitsinitiatieven zijn uitdagingen die wij graag beetpakken. Of dat nu voor specifieke ontwikkelingen is, of voor beleidsmakers bij de overheid. Mobiliteit is belangrijk voor een aantrekkelijke leefomgeving en voor de economie, maar mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid. Dat spanningsveld vraagt om en brede en integrale benadering. Al bij de initiatieffase moet daar over nagedacht worden.

Neem contact met ons op voor uw beleidsplan mobiliteit, vraagstuk parkeren of verkeersveiligheidsanalyse.