Accent Adviseurs Hero image

Onze visie op gebieds ontwikkeling

GEbieds
ontwikkeling

Het mogelijk maken van ontwikkelingen stelt eisen aan de omgeving. Niet alleen door wet- en regelgeving. Maar ook doordat de bestaande omgeving beperkingen kan opleggen aan de ontwikkeling. En natuurlijk moet er rekening worden gehouden met waarden van bestaande gebruikers, de ontstaansgeschiedenis en de toekomstige behoeftes. Of dat nu omwonenden, bedrijven of aanwezige stedenbouwkundige- en/of natuurwaarden zijn.

Accent adviseurs pakt gebiedsontwikkeling integraal aan. Vertrekpunt is de herkomstwaarde. De toekomstwaarde wordt bepaald door gebruikswaarde toe te voegen (de ontwikkeling) en hierbij rekening te houden met de belevingswaarde. We zijn omgevingsbewust en halen bij opdrachtgever én bij stakeholders op welke belangen er spelen. Naar onze mening moet gebiedsontwikkeling waarde toevoegen. Voor nu, maar ook op de lange termijn. Uiteraard houden we rekening met wet- en regelgeving.

Vanuit de inhoud leren we de omgeving kennen. Door gesprekken aan te gaan, door de projectomgeving te bezoeken en door historische informatie te verzamelen. Alleen dan kunnen we écht over de ontwikkeling adviseren. Onze kracht zit hem in de doorvertaling naar concrete vervolgstappen, om tot acties te komen

Op verschillende manieren hebben we gebiedsontwikkelingen mogelijk gemaakt. Door ruimtelijke mogelijkheden en beperkingen te onderzoeken  opgaven rondom water en klimaat en uiteraard door benodigde ruimtelijke procedures te doorlopen. Neem contact met ons op om uw vraag te bespreken. We zijn graag uw sparringpartner. En eventueel werken we aan de hand van het gesprek een plan van aanpak uit.

 

BEKIJK ALLE THEMA’S