Accent Adviseurs Hero image

Onze visie
op energie-
transitie

Energie
transitie

De Rijksoverheid wil in 2030 zeker twee miljoen huizen van het gas af hebben. Iedere gemeente heeft daarvoor vanuit het Klimaatakkoord een Transitievisie Warmte (TVW) moeten opstellen. Uiteindelijk doel is Nederland in 2050 van het aardgas af te hebben.

Maar ook automobiliteit verandert. Vanaf 2035 mogen er in Europa geen auto’s met verbrandingsmotor meer verkocht worden. En vanaf 2025 wil de Rijksoverheid dat alle zakelijke auto’s elektrisch worden aangedreven. Naast de inzet op meer collectief vervoer.

Stikstof is hét vraagstuk voor het milieu en de natuurgebieden in Nederland. En klimaatadaptief inrichten van de openbare ruimte is noodzakelijk om hittestress en overlast als gevolg van zware regenbuien en droogte aan te kunnen pakken.

Gasloos Nederland, elektrisch rijden, stikstof en klimaat zijn aanjagers van de energietransitie. Accent adviseurs is dagelijks bezig met deze vraagstukken. We denken graag met u mee op welke wijze we ontwikkelingen in gang zetten, draagvlak creëren en hoe u beleid opstelt voor de energietransitie van de woningen. Wij staan klaar om u vraagstuk op te pakken  Wij hanteren een  aanpak, die verder gaat dan alleen de inhoud. We gaan voor draagvlak en creëren daarmee commitment bij belanghebbenden.