Accent Adviseurs Hero image

Vergroening businesspark

Geef Flight Forum de ruimte

Businesspark Flight Forum te Eindhoven ambieert een optimaal werk- en vestigingsklimaat. Het creëren van een aangename verblijfsruimte rondom de kantoren van cluster 1, maakt hier onderdeel van uit.

“Asfalt maakt plaats voor straatjes met fi jne zitplekken, groene stroken langs de gebouwen en duidelijk entrees. Deze maatregelen dragen bij aan het oplossen van wateroverlast, tegengaan van hittestress en vergroten van de biodiversiteit”, vat Cristian Timmermans samen.

45.000 m² vergroenen

De groene metamorfose is een initiatief van Flight Forum CV dat is opgepakt in samenspraak met de gebouweigenaren. Cristian: “Voor het vergroenen van het kantorencluster was Flight Forum CV opzoek naar een partner die invulling kon geven aan de vertaling van de ambities naar concrete plannen, inclusief de uitvoering daarvan, voor een totale oppervlakte van ca. 45.000 m².”

Download de volledige case om verder te lezen over het project waar o.a. onze adviseur Cristian aan heeft meegewerkt:

{{ messageText }}