Accent Adviseurs Hero image

Geef Nuth de ruimte

Gebiedsvisie gemeente Beekdaelen

Het Limburgse Beekdaelen is in 2019 ontstaan na de fusie van Nuth, Onderbanken en Schinnen. Maar wat betekent deze herindeling voor de verschillende planontwikkelingsgebieden binnen de gemeente?

Twee van deze ontwikkelingen concentreren zich op het centrumgebied en de stationsomgeving van het dorp Nuth. Voor beide gebieden hebben de adviseurs van Accent één gebiedsvisie opgesteld. Eén van die adviseurs is Gert-Jan Willems: “We vinden het belangrijk dat we als passant in langdurige trajecten concrete, afgebakende producten leveren die meerwaarde hebben in het totaalproces.”

“Geef het dorp Nuth de ruimte”

Hoe Gert-Jan en zijn team dat hebben gedaan? Lees de volledige case:

{{ messageText }}