Accent Adviseurs Hero image

Bereikbaarheid de Kempen

Geef de Kempengemeenten de ruimte

De Brainportregio groeit al tien jaar bovengemiddeld hard. De mobiliteitsbehoefte groeit mee, met als gevolg dat het huidige verkeers- en vervoerssysteem tegen haar grenzen aan loopt. Accent adviseurs is gevraagd om een visie op te stellen die zowel een oplossing biedt voor het stedelijk gebied, als de Kempen.

“Vanuit de MRE-regio is er behoefte aan het ontlasten van de randweg om zo het stedelijke gebied bereikbaar te houden. Voor de Kempengemeenten is er behoefte aan een betere ontsluiting met openbaar vervoer en fiets, en inzet van slimme mobiliteitsoplossingen,” legt adviseur Alex van den Heijkant uit.

“Geef de Kempengemeenten de ruimte”

{{ messageText }}