Stadswalzone
’s-Hertogenbosch

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft begin jaren negentig het verkeersbeleid vastgelegd in de Koersnota. In deze Koersnota is één van de speerpunten het parkeren verwijderen uit het centrumgebied en daarvoor twee alternatieven aan te bieden: transferia aan de rand van de stad tegen lage tarieven en parkeergarages aan de rand van het centrum tegen hoge tarieven. Onder het plan Stadswalzone valt het realiseren van een ondergrondse parkeergarage voor 1.100 parkeerplaatsen, restauratie van de vestingwerken, de verplaatsing van het aanwezige tennispark naar een andere locatie binnen het plangebied en het realiseren van een nieuwe huisvesting voor de rugbyclub.

Vraag

Het gemeentelijke verkeersbeleid gecombineerd met de restauratie van de aanwezige vestingwerken zijn de basis voor de ontwikkeling van het plan Stadswalzone. Belangrijk in dit plan is dat de cultuurhistorie hier niet alleen bijdraagt aan de oplossing van een binnenstedelijk probleem, maar dat deze tegelijkertijd de kwaliteit van het gehele gebied versterkt.

Vraag

Vanaf 2008 speelde Accent adviseurs een prominente rol in de voorbereiding en bouw van de ondergrondse parkeervoorziening Sint Jan. Als projectleider waren we verantwoordelijk voor de voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan. Aansluitend droegen we de verantwoordelijkheid voor een aantal deelprojecten. Tijdens de uitvoering van de parkeergarage waren wij verantwoordelijk voor de systeemgerichte contract- en projectbeheersing.

Vraag

Het was voor de gemeente het eerste grote project dat door middel van een innovatieve contractvorm is uitgevoerd. Dit is erg succesvol verlopen, waarbij de garage en haar omgeving binnen de gestelde kaders van tijd, geld en kwaliteit zijn gerealiseerd. ’s-Hertogenbosch heeft niet alleen een schakel in de vestingwerken voltooid, maar heeft er ook een prachtige parkeervoorziening bij.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Gert-Jan Willems via e-mail of via 06 – 23 24 85 29.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken