Flight Forum

Flight Forum, het businesspark voor ondernemers met visie, bevindt zich in een hoogdynamische omgeving. Zij vormt onderdeel van de Brainport-regio en ligt tussen Eindhoven Airport, de A2, Brainport Innovation Campus en Brainport Park. Het naastgelegen vliegveld Eindhoven Airport groeit en verkeersdruk neemt toe.

Vraag

De huidige onconventionele verkeersstructuur van Flight Forum zorgt voor een aantal problemen op het gebied van bereikbaarheid en vindbaarheid, die het vestigingsklimaat van bedrijven negatief beïnvloeden. Met een aantrekkelijkere uitstraling en verbeterde infrastructuur kan Flight Forum zich in de toekomst nog sterker en herkenbaarder profileren.

Vraag

Vanuit ons zicht op de problematiek nam Accent adviseurs proactief haar rol. Nog voordat er een concrete opdrachtvraag was geformuleerd, presenteerde Accent adviseurs een visiedocument aan de gemeente Eindhoven. Voor een succesvolle transitie is draagvlak nodig onder de stakeholders: onze opdrachtgevers én de huidige gebruikers van Flight Forum. In nauwe samenwerking met stedenbouwkundig bureau Verhoeven | de Ruijter vertaalden we die ideeën naar een plan voor de lange en korte termijn.

Vraag

Accent adviseurs verkent ook buiten de traditionele paden; dankzij data-analyse achterhaalden we de verkeerskundige pijnpunten en stelden de ‘quick wins’ vast om de doorstroom te verbeteren. De door ons voorgestelde maatregelen worden middels pilotprojecten ten uitvoer gebracht. Accent adviseurs luistert naar de gebruikers van het gebied en ziet het belang van onze opdrachtgever. We plaatsen dat in het belang van het grotere geheel en geven daarmee een positieve impuls aan beleving, bereikbaarheid en verkoopbaarheid van Flight Forum. Aansluitend op de ambities van het gebied.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Alex van den Heijkant via e-mail of via 06 – 23 25 60 47.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken