Accent Adviseurs Hero image

Marcel Brands

DIRECTEUR – STRATEGISCH ADVISEUR

Verbinder

Mijn verhaal:

Mijn sterke punt is het verbinden van mensen en belangen, het leiden van processen op het gebied van ontwikkelingen in het ruimtelijke domein en zorgen dat er doelen worden gerealiseerd. Ik heb 30 jaar ervaring in leidinggeven aan professionals, projecten en processen op het gebied van water, stedelijke ontwikkeling en klimaat bij overheid en adviesbureaus. Met deze ervaring ben ik vooral beschikbaar voor complexe vraagstukken die naast inhoudelijke uitdaging ook governance- en organisatiethema’s bevat. Des te integraler en complexer, des te mooier en zin ik er in heb om samen met alle betrokkenen er iets moois van te maken. Mijn persoonlijke drijfveer om een toekomst- en vooral klimaatbestendige leefomgeving te realiseren speelt bij mijn werk een belangrijke rol.

Mijn motto is dat er geen standaarden bestaan, maar dat alles uniek is, met een eigen maat, oplossingen en houdbaarheidsdata. De basis hierbij is het viervoudige luisteren.

ADVISEUR VAN DE FYSIEKE LEEFOMGEVING

  • Verbindend en waardegedreven leider
  • Intuïtief en denker
  • Inspirerend
  • Mensgericht

  • Waterschap De Dommel
  • Gemeente Someren
  • Provincie Noord-Brabant
  • Gemeente Veldhoven
  • Gemeente Eindhoven
  • ASML