Vergroening kantorencluster Flight Forum

Businesspark Flight Forum te Eindhoven ambieert een optimaal werk- en vestigingsklimaat. Het creëren van een aangename verblijfsruimte rondom de kantoren van cluster 1, maakt hier onderdeel van uit. Asfalt maakt plaats voor straatjes met fijne zitplekken, groene stroken langs de gebouwen en duidelijk entrees. Daarnaast dragen deze maatregelen bij aan het oplossen van wateroverlast, tegengaan van hittestress en vergroten van de biodiversiteit. De groene metamorfose is een initiatief van Flight Forum CV dat is opgepakt in samenspraak met de gebouweigenaren.

 

Vraag

Voor het vergroenen van het kantorencluster was Flight Forum CV op zoek naar een partner die invulling kon geven aan de vertaling van de ambities naar concrete plannen, inclusief de uitvoering daarvan. Hierbij is onderscheid gemaakt in verschillende deelprojecten, zoals de Noordelijke en Zuidelijke straatjes, het centrale plein, de tijdelijke parkeerplaats en de gemeentelijke bermen rondom het cluster. Het totale oppervlakte van het kantorencluster bedraagt ca. 45.000 m².

Vraag

Accent adviseurs heeft Flight Forum begeleid en ondersteund bij het uitvoeren van onderzoeken, het opstellen van ontwerpen en uitvoeringsplannen, het contracteren van aannemers en het begeleiden van de uitvoering inclusief de communicatie met omgeving en overige belanghebbenden. In deze trajecten was er veel aandacht voor esthetica, technische uitvoerbaarheid en kostenbeheersing. Dit heeft onder andere geresulteerd in een zorgvuldig uitgekiende aanplant van grassen, kruiden en bomen waarbij de aspecten licht, schaduw, groeiplaats en biodiversiteit zijn meegewogen in elke border.

Vraag

Door een projectmatige aanpak en het samenbrengen van de juiste partners en specialisten, heeft Accent adviseurs de deelprojecten op een vlotte wijze en binnen de gestelde kaders tot uitvoering weten te brengen. De Noordelijke straatjes, de tijdelijke parkeerplaats en de gemeentelijke bermen zijn inmiddels gerealiseerd. De Zuidelijke straatjes en het centrale plein volgen binnenkort.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Cristian Timmermans via e-mail of via 06 – 10 20 87 68.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken