Venco Campus Eersel

Eind 2009 kreeg de gemeente Eersel het verzoek haar medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van de Venco Campus op haar grondgebied. Vencomatic, de initiatiefnemer van het plan, is een Eerselse ondernemer en een wereldwijde aanbieder van innovatieve en welzijnsvriendelijke systemen voor huisvesting van pluimvee.

Vraag

Op basis van een samenwerkingsovereenkomst zijn de partijen samen gestart met het voeren van eenĀ bestemmingsplanprocedure. Na het afsluiten van een realisatieovereenkomst (anterieure overeenkomst) werd op 31 maart 2011 het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld. Aansluitend werd gestart met de bouw van de Campus met de opening van de Campus in september 2012. Een ambitieus plan zowel planologisch, qua planning als inhoud.

Vraag

De Venco Campus is een werklandschap van circa 70.0000 m2 rondom visvijver Het Biesven met daarop een bedrijfspand van ruim 30.000m2. De gemeentelijke projectleiding van de ontwikkeling van de Venco Campus was in handen van Accent adviseurs. De ontwikkeling van de Venco Campus is duurzaam en volledige energieneutraal.

Vraag

Cruciaal in dit proces was de bestuurlijke context waarin deze ontwikkeling zich afspeelde. Geloof in de haalbaarheid en een optimale samenwerking tussen de ondernemer en gemeente zijn de uiteindelijke succesfactoren geweest. In een intensieve samenwerking is een bestemmingsplan gemaakt en vastgesteld, een anterieure overeenkomst gesloten, een inrichtingsplan gemaakt en een erfpachtovereenkomst opgesteld.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Roy Cornelissen via e-mail of via 06 – 23 25 60 82.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken