Variantenstudie Diepveldenweg Bergeijk

Bergeijk bevindt zich nabij de N69 Eindhoven-Valkenswaard. Om de impact voor zowel natuur, als verkeersdruk te beperken zijn er zogenoemde Nulplus maatregelen vastgesteld in een gebiedsakkoord. Een van deze maatregelen is een nieuwe weg tussen Eersel, Bergeijk en de N397.

Vraag

De gemeente Bergeijk kampt met een gebrekkige ontsluitingsstructuur. Overlast door sluipverkeer en slechte doorstroom moet aangepakt worden. De gemeente Bergeijk zal haar keuze voor de aanpak van deze problemen baseren op voorstellen die voortkomen uit een variantenstudie.

Vraag

Accent adviseurs zette zich in voor een breed gedragen oplossing. Voor omwonenden, de gebruikers en onze opdrachtgever. Wij onderzochten de varianten op basis van verkeersafwikkeling en planologische aspecten. Op basis van draagvlak bij belanghebbenden kon de opdrachtgever een gewogen keuze maken.

Vraag

Naast research betreffende ruimtelijke zaken organiseerden we werksessies met de gemeente en presenteerden we onze resultaten aan een klankbordgroep. Dat stelde ons in staat te adviseren op basis van een haalbare oplossing met draagvlak bij de omgeving.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Frank van der Putten via e-mail of via 06 – 10 20 87 74.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken