Tapijnkazerne Maastricht

De Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de gemeente Maastricht, de Universiteit Maastricht (UM) en de Provincie Limburg. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld. Het gebied wordt getransformeerd tot openbaar stadspark en universiteitscampus. De gebouwen worden geleidelijk gevuld met functies gerelateerd aan onderwijs en onderzoek. De toevoeging van het terrein van de voormalige Tapijnkazerne aan het naastgelegen stadspark en het herbestemmen van de monumentale gebouwen is reeds een lang gekoesterde wens van de stad.

Vraag

Om te komen tot een gestuurde en beleidsmatig ingekaderde ontwikkeling en transformatie van het terrein is een visie opgesteld, de Visie Transformatie Tapijnkazerne 2014 – 2023. Dit visiedocument is opgesteld door de gemeente Maastricht, in samenwerking met de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. Het bestaande wettelijke regime van de Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening zou beperkingen opleggen aan de ontwikkelingsstrategie.

Vraag

Accent adviseurs heeft opdracht van de gemeente Maastricht voor het opstellen van het bestemmingsplan voor deze locatie, alsmede voor de gehele advisering rondom dit project. In een intensieve samenwerking met de gemeente Maastricht, de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg is gewerkt aan de vertaling van de transformatievisie naar een flexibel en toekomstgericht bestemmingsplan.

Vraag

In de geest van de omgevingswet én vooruitlopend op het omgevingsplan is op basis van de zesde tranche van de Crisis- en herstelwet door Accent adviseurs een globaal en flexibel bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Daarmee is de transformatie van het terrein van de voormalige Tapijnkazerne te Maastricht voorzien van een passend planologisch-juridisch instrument. Het bestemmingsplan Tapijn is op 28 juni 2016 vastgesteld.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Frank van der Putten via e-mail of via 06 – 10 20 87 74.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken