Randweg Klundert

Het centrum van de Brabantse gemeente Klundert ondervindt last van verkeer, in de vorm van trillingen en geluid. Accent adviseurs werd gevraagd te onderzoeken of een randweg meerwaarde heeft en daarbij tevens haalbare tracés te benoemen.

Vraag

De gemeente Klundert zoekt naar een haalbare oplossing om de overlast die ervaren wordt het hoofd te bieden. Om een aanzet te maken voor een passende oplossing heeft Accent adviseurs de opdracht gekregen voor een haalbaarheidsstudie voor een randweg rondom Klundert.

Vraag

De te nemen maatregelen kennen zowel een fysiek karakter, als een planologisch juridisch kader. Om tegemoet te komen aan de wens om snel tot een gedegen resultaat te komen, kiest Accent adviseurs voor een praktische maar zorgvuldige insteek. Om tot een weloverwogen advies te komen is ook gekeken naar verschillende alternatieven.

Vraag

Omdat wij multidisciplinaire kennis in huis hebben, zijn we in staat om binnen korte doorlooptijd tot een onderbouwde aanbeveling te komen. De door ons, op oplossend vermogen gewogen resultaten, vertaalden we naar een helder en bruikbaar rapport. Onze betrokkenheid leidde tot deelname aan het vervolgtraject. Van planvorming naar bestuurlijke besluitvorming.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Bram Louwers via e-mail of via 06 – 13 07 15 79.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken