Projectmanagement Multifunctionele Accomodatie

In de kleine kern Biest-Houtakker (gemeente Hilvarenbeek) staat de leefbaarheid onder druk. Om in de behoefte te voorzien wordt ingezet op een multifunctionele accommodatie (MFA) met centrumfunctie. Naast de realisatie van het gebouw betreft het project ook het opnieuw inrichten van de openbare ruimte rondom het gebouw. De oude basisschool is deels afgebroken, omdat op deze plek de nieuwe MFA is gerealiseerd. Naast de onderwijsfunctie herbergt de accommodatie ook de functie van kinderdagopvang en gemeenschapshuis.

Vraag

Om de leefbaarheid te verbeteren en voor de toekomst te borgen is een IDOP ontwikkeld, een coproductie tussen de gemeente en een sterke dorpsraad. Belangrijkste project is de realisatie van een “centrumfunctie” met een brede school, gymzaal, buurthuis, centraal plein en seniorenwoningen. Accent adviseurs werd gevraagd het project in goede banen te leiden en tot realisatie te brengen.

Vraag

De gemeentelijke projectleiding van de realisatie van de MFA in Biest-Houtakker was in handen van Accent adviseurs. Vanaf de start van het project heeft de projectleider van Accent adviseurs met alle betrokkenen een programma van eisen opgesteld voor de architect. Onder de bewoners bestond een groot draagvlak voor de herontwikkeling, maar een vlotte voortgang was nodig vanwege een deadline als subsidievoorwaarde. Dat bracht een fikse uitdaging met zich mee, omdat het project zowel praktisch, planologisch als financieel mogelijk gemaakt moest worden.

Vraag

In de rol van intern projectmanager brachten wij alle disciplines bij elkaar: techniek, stedenbouw, juridisch, financieel, verkeer en civiele techniek. Als projectleider vertaalden wij het programma van eisen naar een ontwerp voor de MFA. Veel sporen liepen vanwege de tijdsdruk parallel aan elkaar, er moesten knopen worden doorgehakt én het interne en externe draagvlak mocht niet verloren gaan. Naast generalistische kennis bracht Accent adviseurs vooral sterke procesvaardigheden in richting bewoners, gemeentebestuur en vakspecialisten.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Paul van Eck via e-mail of via 06 – 23 25 53 34.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken