Onweerstaanbaar Someren

Extreme droogte. Toenemende hitte. Catastrofale regenbuien. Om zich te wapenen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat, sloegen diverse partijen in het Brabantse Someren de handen ineen. Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, de Provincie Noord-Brabant, ZLTO, de gemeente Someren en verschillende maatschappelijke organisaties stelden zich ten doel om Someren samen klimaatbestendiger te maken, en meteen ook de bodem- en waterkwaliteit te verbeteren.

Vraag

De gezamenlijke overheden schakelden Accent adviseurs in om het complete samenwerkingsprogramma voor klimaatadaptie en bodem- en waterkwaliteitsverbetering vorm te geven. Een mooie en betekenisvolle uitdaging voor ons.

Vraag

Om de doelen, uitvoerbaarheid en belangen van alle deelnemende partijen te waarborgen, richtte wij de samenwerking op verschillende niveaus in. Strategisch zaten we om tafel met de bestuurders van de overheden en partijen als ZLTO en Staatsbosbeheer. Op tactisch en operationeel niveau kwamen we met de betrokken partijen tot een gezamenlijk uitvoeringsprogramma, waarmee de gewenste doelen gehaald kunnen worden. De voortgang daarvan wordt op uitvoeringsniveau gemonitord. En op effectniveau hebben we een monitor ontworpen die laat zien wat het resultaat is met betrekking tot de klimaatadaptatie en de water- en bodemkwaliteit.

Vraag

In dit project konden we onze meerwaarde toevoegen door de verschillende partijen samen te brengen en het proces te sturen op de gezamenlijk geformuleerde doelen. Uitgangspunt daarin is de ambitie om in 2030 de bodem- en waterkwaliteitsdoelen te realiseren en extreme weersomstandigheden (zoals die in 2016, 2018 en 2019) het hoofd te kunnen bieden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Marcel Brands via e-mail of via 06 – 55 35 60 24.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken