Onweerstaanbaar Someren

Het klimaat is aan het veranderen. Het wordt steeds warmer en droger. Ook de kans op steeds groter wordende wateroverlast neemt steeds meer toe. Om de klimaatveranderingen te beperken wordt volop ingezet op het zoveel beperken van de uitstoot van broeikasgassen. Er is daarnaast nog een majeure opgave als gevolg van de klimaatverandering. We zullen we ons moeten wapenen tegen de gevolgen van het veranderd klimaat: klimaatadaptie.

In juni 2016 had Someren te maken met catastrofale regenbuien met veel schade aan huizen, bedrijven, auto’s en openbare voorzieningen. Nog geen maand later was het in Someren kurkdroog. In de zomer 2018 werd deze droogte nog manifester met alle gevolgen van dien voor natuur en landbouw. In Someren heeft dit geleid tot een unieke samenwerking tussen de twee waterschappen Aa en Maas en De Dommel en de gemeente Someren die als doel had om SAMEN, Someren klimaatbestendiger te maken. Een aantal maatschappelijke organisaties hebben deze samenwerking omarmd. Zij doen ook mee. Deze beweging kreeg de naam Onweerstaanbaar Someren.

Vraag

De gemeente Someren heeft Accent adviseurs gevraagd om dit proces als “Verbinder” namens Someren te begeleiden.

Vraag

De gemeente Someren huurt Accent-adviseurs in om de rol van ‘verbinder’ te vervullen. De verbinder signaleert kansen en risico’s, maakt deze bespreekbaar op bestuurlijk, ambtelijk, strategisch en uitvoeringsniveau. Samen met de verbinders van de partners in de samenwerking vormen zij de “smeerolie” en zorgen ervoor dat de gebiedsontwikkeling de juiste koers blijft houden en de goede maatregelen worden uitgevoerd. Daarbij is het streven om zoveel mogelijk partijen aan te laten sluiten om Someren klimaatbestendig en onweerstaanbaar te maken.

Vraag

Cruciaal voor Onweerstaanbaar Someren is de open houding, met focus en respect voor andere invalshoeken en belangen, waarmee de samenwerking met de partners en met de omgeving steeds in een volgende fase gebracht kon worden. Daarbij is de inbreng en de doelgerichtheid van de Accent adviseur van groot belang.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Pieter de Groot via e-mail of via 06 – 13 07 21 26.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken