Omgevingswet

De Omgevingswet heeft tot doel de huidige wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en milieu te stroomlijnen en procedures te versimpelen. Dit nieuwe instrument bundelt 26 wetten, grote hoeveelheden besluiten en ministeriƫle regelingen voor sectoren als ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. Daarmee komt een einde aan de huidige bottleneck; doordat voor elke sector en voor elk onderwerp regels zijn opgesteld, is de wetgeving nu versplinterd geraakt en sluit niet aan bij toekomstige ontwikkelingen en vraagstukken.

Vraag

Van ruimtelijk relevant naar fysieke leefomgeving. Het wettelijk systeem moet eenvoudiger en beter. Voor gemeenten betekent dit een organisatorisch verandertraject dat om een integrale benadering vraagt. De weg naar eenvoud is niet eenvoudig, implementatie van de Omgevingswet blijkt een pittige opgave voor met name kleinere gemeenten.

Vraag

De nieuwe Omgevingswet zorgt voor samenhang tussen de sectoren, geeft duidelijker richting en vergemakkelijkt het betrekken van verschillende belangen in een project. Voor de gemeentelijke organisaties vergt het een nieuwe manier van werken. Een proactieve en meedenkende houding is vereist voor de ambtenaar. Van strikt inhoudelijk deskundig naar betrokken en adviserend vanuit kennis.

Vraag

Vooruitlopend op de inwerkingstelling van de nieuwe wetgeving bekent Accent adviseurs kleur. Wij hebben ons de inhoud eigen gemaakt en adviseren gemeenten vanuit een helder standpunt. De nieuwe omgevingswet is geen doel, maar een middel. We kijken daarom verder dan de verandering van het instrument en richten ons op cultuur en werkwijze binnen de organisatie. Dat leidt tot succesvolle implementatie vanuit de gemeentelijke missie en visie.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Frank van der Putten via e-mail of via 06 – 10 20 87 74.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken