Landbouwverkeer West Brabant

Steeds grotere landbouwvoertuigen maken gebruik van de wegen in het buitengebied in de regio West Brabant. Daarnaast rijden ze steeds langere afstanden. Deze ontwikkelingen leiden tot gebruikersproblemen en tot overlastsituaties voor de omgeving.

Vraag

Het regionaal wegennetwerk moet geschikt zijn voor ontsluiting van het landbouwverkeer. Nu de afmetingen van deze voertuigen toenemen, komen zaken als veiligheid, bereikbaarheid en beleving onder druk te staan.
Accent adviseurs werd gevraagd om het probleem in kaart te brengen en om tot aanbevelingen te komen.

Vraag

Accent adviseurs stelde prioriteiten vast en analyseerde de knelpunten van het wegennetwerk. De wegen moeten goed toegankelijk zijn voor de landbouwvoertuigen, maar overlast tot een minimum beperken. We hebben locatiegerichte knelpunten vertaald naar generalistische maatregelen.

Vraag

Resultaat is een sterk visuele rapportage waarin duidelijk richtingen zijn geformuleerd voor het verkeersbeleid van de gemeente, zonder dat alles ‘in beton is gegoten’. De verkeersvisie beschrijft eerst de mindset over hoe tegen verkeer wordt aangekeken. Vervolgens is deze uitgewerkt voor vijf gebiedstypen bestaande uit: Centrum, Woongebieden, Bedrijventerreinen, Buitengebieden en het Stationsgebied met Spoorzone. We hebben hierbij een doorvertaling gemaakt naar netwerken per vervoerswijze en een integrale ambitie voor de gemeente. Voor acties en maatregelen is per vervoerswijze een richting geformuleerd.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Bram Louwers via e-mail of via 06 – 13 07 15 79.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken