Huisvesting vluchtelingen Eersel

Nederlandse gemeenten moeten voldoen aan de wettelijke taakstelling voor opvang van asielzoekers. Bij de gemeente Eersel ontbreekt het aan een geschikt pand of locatie. Om een passende oplossing te vinden en aan haar maatschappelijke verplichting te voldoen heeft de gemeente Accent adviseurs gecontacteerd.

Vraag

Een van de grootste problemen van nu is de wereldwijde vluchtelingenstroom. Ook voor Nederland heeft dit consequenties. De gemeente Eersel ziet zich in 2016 geconfronteerd met een piek in het aantal nieuwkomers. Voor hen zijn op dat moment onvoldoende sociale huurwoningen beschikbaar, een situatie waarop vrijwilligersorganisaties niet zijn ingericht.

Vraag

De opdracht vanuit de gemeente is veelzijdig; er moet gezorgd worden voor een huis en thuis voor statushouders. Dat betekent dat naast huisvesting ook participatie en integratie van belang zijn. Om zo goed mogelijk aan deze vraag te voldoen werken we samen met de plaatselijke woningstichting, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, Stichting Vluchtelingenhulp en de gemeente Eersel.

Vraag

In een politiek gevoelig klimaat zochten we in samenwerking met de gemeenteraad en stakeholders naar draagvlak. Dit is mensenwerk en er moest rekening gehouden worden met zeer uiteenlopende belangen en emoties. Accent adviseurs scande op noodzaak en prioriteit en stuurde op dagkoers. Wij adviseerden over spreiding en aankoop van vastgoed en behaalden voor de gemeente Eersel de gewenste resultaten.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Alex van den Heijkant via e-mail of via 06 – 23 25 60 47.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken