Glasvezel buitengebied

De roep om connectivity is hoog. Een stabiele breedbandverbinding, ook in het buitengebied, wordt van levensbelang. Zowel op gebied van wonen, werken, zorgen als studeren.

Vraag

Trage (internet)verbindingen of zelfs helemaal geen signaal, leidt bij bewoners tot ergernis. Bij bedrijven is het een belemmering in de bedrijfs-voering. De uitrol van glasvezel in de buitengebieden staat daarom bij veel gemeenten hoog op de bestuurlijke agenda.

Vraag

Vanwege de uitgestrektheid van de gebieden gaat de aanleg van glasvezel in het buitengebied gepaard met hoge aanlegkosten. Toch zijn er op dit moment diverse initiatieven om op een rendabele en betaalbare manier het netwerk in de buitengebieden te realiseren. Gemeenten ondersteunen deze initiatieven van harte, maar zijn hierbij wel gebonden aan wet- en regelgeving.

Vraag

Accent adviseurs begeleidt op dit moment diverse gemeenten in Noord-Brabant bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Namens de gemeenten beoordelen we de initiatieven, voeren onderhandelingen met de initiatiefnemers en organiseren het toezicht op de werkzaamheden.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Cristian Timmermans via e-mail of via 06 – 10 20 87 68 en Frank van der Putten via e-mail of via 06 – 10 20 87 74.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken