Gezamenlijke aanpak provinciale weg N284

De provinciale weg N284 is een belangrijke verkeersader in de Kempen en vormt een verbinding tussen Reusel, Bladel, Hapert en Eersel. De verkeersafwikkeling voor auto, fiets en openbaar vervoer laat te wensen over. De Kempengemeenten en de Provincie Brabant willen deze problematiek samen aanpakken.

 

Vraag

Accent adviseurs is in de initiatieffase gevraagd om een plan van aanpak te maken voor de N284. De Provincie, de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden willen de gezamenlijke aanpak vastleggen in een plan van aanpak en een samenwerkingsovereenkomst. De drie partijen willen het project anders aanpakken dan tot nu toe altijd het geval is geweest, samen besluiten nemen en een project meer samen uitvoeren.

Vraag

Dit project is een voorbeeld voor de nieuwe aanpak van gezamenlijke projecten. Onze taak bestond uit het ontwerpen van een projectorganisatie waar alle partijen zich in herkennen en het best tot hun recht komen. Voor de Provincie is dit vooral de sturing op afstand en hoofdlijnen met als doel het onderhoud. Voor beide gemeenten is dit de inzet van lokale kennis om de lokale problemen op het gebied van veiligheid en leefbaarheid aan te pakken. Samen met de betrokken partijen hebben we een werkwijze opgezet die passend is bij alle drie de organisaties, die vernieuwend is en die leidt tot de gewenste resultaten.

Vraag

De betrokken partijen hebben tijdens het proces hun behoeften aan kunnen geven. Op basis hiervan hebben wij de projectorganisatie vorm kunnen geven. De waarde die wij aan het project hebben gegeven is dat de partijen en de mensen in het project in een door ons vormgegeven proces zelf inzicht hebben gekregen in welke rol het beste bij één ieder past. Hiermee is een robuust fundament gecreëerd als basis voor het project N284.

 

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Martin Wouters via e-mail of via 06 – 15093046.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken