Gebiedsvisie DOP Nuth, gemeente Beekdaelen

Binnen de gemeente Beekdaelen wordt er gewerkt aan verschillende planontwikkelingsgebieden rond de A76. Twee van deze ontwikkelingen, het centrumgebied en stationsomgeving Nuth, hebben een sterke onderlinge relatie en een verbindende factor in de vorm van de provinciale weg N298. Voor beide gebieden is een visie opgesteld met een beeld voor de lange termijn. Door de sterke onderlinge relatie is er voor gekozen om deze twee ontwikkelingen planmatig als één gebied te beschouwen, Dorp Ontwikkelings Plan Nuth, met een maximale integrale aanpak.

Vraag

De gemeente Beekdaelen vond bij Accent adviseurs een ervaren projectleider die als belangrijkste taak meekreeg om binnen de door de gemeenteraad geformuleerde bestuurlijke kaders de gebiedsvisie(s) DOP Nuth te concretiseren, met als doel het zorgen voor een lange termijn ambitiebeeld om de kwaliteit en de mobiliteitsfunctie van beide gebieden te verbeteren, gekoppeld aan opgaven voor de korte en middellange termijn.

Vraag

Prioriteit in het begin was om de gebiedsvisies te vertalen naar deelprojecten, deze te toetsen aan financiële en technische haalbaarheid, zorgen voor draagvlak bij de stakeholders, wegzetten in de tijd en uiteindelijk zorgen voor realisatie van de diverse deelprojecten. Hier is een grote diversiteit aan deelprojecten uitgekomen, zoals ‘Herinrichting Markt’ en ‘Renovatie Rijksmonumentale Nuinhofwijk’.
Het resultaat is enerzijds dat na uitvoering van diverse deelprojecten op korte termijn het gebied een kwaliteitsimpuls krijgt en anderzijds een borging dat deelprojecten op de lange termijn een verdere kwaliteitsimpuls opleveren en passen in het totaalplaatje van het integrale plan.

Vraag

We vinden het belangrijk dat we als passant in langdurige trajecten concrete, afgebakende producten leveren die meerwaarde hebben in het totaalproces.
Op dit moment is de herinrichting van de Markt buiten afgerond en staan andere deelprojecten zodanig in de steigers dat die makkelijk over te dragen zijn aan gemeentelijke collega’s.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Gert-Jan Willems via e-mail of via 06 – 23 24 85 29.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken