Bouwteam rotonde Bromtol Oosterhout

Aan de Oosterhoutse Weststadweg is rotonde De Bromtol aan een complete vernieuwing toe. Los van het feit dat de rotonde simpelweg verouderd is, kan de bestaande indeling de toegenomen verkeersdrukte en een verdere stijging van de verkeersstromen in de toekomst niet meer in juiste banen leiden. Op basis van een eerder door ons uitgevoerde verkeerskundige analyse van de situatie, besluit de gemeente Oosterhout de bestaande rotonde om te bouwen naar een 5-taks turborotonde.

 

Vraag

Gemeente Oosterhout zoekt een aannemer die samen met hen in bouwteamverband de rotonde gaat ombouwen. In de eerste plaats om de eigen gemeentelijke organisatie te ontlasten. Maar ook gezien de meerwaarde die zo’n samenwerking kan hebben voor het eindresultaat. Met het werken in bouwteamverband heeft de gemeente echter nog relatief weinig ervaring. En dus staan we hen ook in deze vervolgfase van het project bij in de selectie van een aannemer en de begeleiding van het bouwteamproces.

Vraag

Om snel tot actie te kunnen komen én de medewerkers van de afdeling Stadsontwikkeling actief bij het bouwteamproces te betrekken, kozen we voor een aanpak met ‘ophaalsessies’. In deze sessies hebben we de medewerkers van de gemeente stap voor stap meegenomen in de wereld van bouwteams. Daarbij hebben we meteen alle informatie en input verzamelt die als bouwstenen nodig zijn voor het vervolgproces. Daardoor kon het Programma van Eisen voor de uitvoering en de Aanbestedingsleidraad snel worden opgesteld. Op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding (BPKV) wordt een aannemer geselecteerd die kennis en kunde inbrengt in een nauwe samenwerking met de gemeente. In de bouwteamfase treden wij op als projectcoördinator om de gemeente te ondersteunen.

Vraag

We vinden het belangrijk dat we niet alleen inhoudelijk van toegevoegde waarde zijn voor gemeente Oosterhout, maar ook wat betreft snelheid en de manier van samenwerken. In een heel korte doorlooptijd hebben we het project samen met de gemeente van studiefase naar realisatiefase kunnen brengen. In oktober 2019 startten we met de variantenstudie, eind april 2020 werd de bouwteamovereenkomst getekend. De uitvoering van het project start in september.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Cristian Timmermans via e-mail of via 06 – 10 20 87 68.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken