Binnenstad Management Tilburg

Een bereikbare binnenstad in al haar facetten is voor ondernemers essentieel om klandizie te trekken en te behouden. Kernwinkelgebied binnenstad Tilburg heeft Accent adviseurs benaderd voor de toets op de bereikbaarheid en het gevoel van welkom heten.

 

Vraag

 

Eén onderdeel van de bereikbaarheid is de reisbeleving. Een goed welkomstgevoel leidt tot terugkeer van de bezoeker en sluit aan bij de doelstelling van het bieden van positieve winkelervaring voor het kernwinkelgebied van Tilburg. De centrale vraag voor het onderzoek is dan ook: Hoe welkom voelt de bezoeker zich tijdens zijn reis naar de binnenstad van Tilburg?

Vraag

Accent adviseurs heeft samen met BedrijvenInvesteringsZone (BIZ) Vastgoedeigenaren binnenstad Tilburg de opdracht kernwinkelgebied breed opgesteld. Een analyse van de huidige reisbeleving op routes vanuit de periferie van de gemeente Tilburg per modaliteit tot aan landingsplaatsen (parkeergarage of fietsenstalling) om te komen tot een foto van de huidige situatie. Vanuit deze basis zijn mogelijke verbeterpunten opgesteld, verdeeld over Quick Wins tot oplossingsrichtingen voor de langere termijn.

Vraag

BIZ kernwinkelgebied Tilburg heeft inzicht in de knelpunten voor een beter welkomstgevoel van haar binnenstad. Door de opzet van werksessies, met de gemeente Tilburg als deelnemer, is de noodzaak tot verbetering vastgesteld en gezamenlijk draagvlak gecreëerd. Het onderwerp staat nu op de agenda van de gemeente, dit verhoogt de kansen op een snellere implementatie van de Quick Wins.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Jos Wijnen via e-mail of via 06 – 15 27 49 19.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken