Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant

Accent adviseurs adviseert en ondersteunt de gemeenten in de regio Zuidoost Brabant in het proces rondom de uitvoering Bereikbaarheidsagenda Zuidoost Brabant: ‘Brainport Duurzaam Slim Verbonden’ en het provinciale plan ‘De Toekomst van Mobiliteit in Brabant’.

Vraag

Voor gemeenten in Zuid-Nederland geven deze regionale en provinciale plannen nieuwe inzichten, verplichtingen en daarmee vragen. Veel gehoorde vragen zijn: Hoe los ik een lokaal knelpunt op volgens de in de regio afgesproken principes? Hoe maak ik binnen de visie de ambities van mijn gemeente waar? Hoe maken we effectief lokaal beleid dat aansluit bij de principes van co-modaliteit? Hoe gaan we om met nieuwe SMART Mobility ontwikkelingen?

Vraag

Met kennis van regionale en provinciale principes en plannen adviseren wij gemeenten over financiële gevolgen en rolverdeling. Ook vertalen we regionale en lokale belangen en maatregelen naar advies omtrent verkeersmaatregelen in en om deze gemeenten. Op dit moment werken we mee in de vijf Kempengemeenten, gemeente Gilze en Rijen, gemeente Nuenen, gemeente Veldhoven en in het regionale kernteam van de Metropoolregio.

Vraag

Ons uitgebreide netwerk en onze actuele kennis over ontwikkelingen op mobiliteitsgebied in Brabant geeft ons een voorsprong die we voor onze klanten omzetten in slimme beleidskeuzen. Wij hebben ervaring met het beantwoorden van deze vragen en maken de vertalingen vanuit het nieuwe provinciale en regionale beleid naar de lokale situatie. Dat doen we op basis van onze beproefde aanpak voor het opstellen van gemeentelijke verkeers- en vervoersplannen.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Martin Wouters via e-mail of via 06 – 15093046.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken