Accent adviseurs helpt Van Wanrooij bouwen aan de toekomst

De vraag naar voldoende, betaalbare woningen is zeer actueel. Het realiseren van nieuwe woningen is onderdeel van de oplossing. Van Wanrooij Projectontwikkeling is een grote ontwikkelaar in Brabant, Gelderland en Utrecht, die zich al vele jaren op woningbouwlocaties van 10 tot 500 woningen richt. Recent heeft Van Wanrooij aan Accent adviseurs de opdracht gegeven om bestemmingsplannen op te stellen, die hen helpt te bouwen aan de toekomst.

Vraag

Recent heeft Van Wanrooij Projectontwikkeling gevraagd om bestemmingsplannen op te stellen voor diverse woningbouwlocaties in Noord-Brabant. Flexibele bestemmingsplannen en een proces van ontzorging, dat is wat Van Wanrooij Projectontwikkeling ons vraagt. Accent adviseurs verzorgt het bestemmingsplantraject van A tot Z. Grotendeels vanuit ons eigen team en, waar nodig, met onze vaste en betrouwbare partners.

Vraag

Maar het blijft niet bij flexibiliteit en ontzorging. We zien het als onze taak een steentje bij te dragen aan de duurzame toekomst van Nederland en onze planeet. Dat doen we door vanuit de onderdelen van het bestemmingsplan mee te denken aan de invulling van de plek. Hierdoor wordt de ruimtelijke impact van de woningbouwplannen kleiner en sluiten ze beter aan bij het gevoerde beleid. Dat leidt weer tot soepeler procedures en het aantal bezwaren neemt af.

Vraag

Met onze bestemmingsplannen geven we toekomstwaarde aan een locatie en het gebied eromheen. Niet alleen door het gebruik te veranderen, maar ook door de (nieuwe) belevingswaarde van de plek te borgen in planregels. Deze toekomstwaarde moet leiden tot een gebied dat de komende decennia goed kan functioneren én aantrekkelijk is voor zijn gebruikers.

Wat kunnen we voor u betekenen?

Voor meer informatie over deze projecten kunt u contact opnemen met Joost Nijssen via e-mail of via 06 – 11607021.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken