‘Onze adviseur’ Marcel Brands

Wat doe je bij Accent adviseurs?
Ik noem me mezelf tweebenig, daarmee doel ik op de twee rollen die ik heb in het bedrijf. Ik vorm, samen met Frank van der Putten, sinds 1 januari 2021 de directie. Vanuit die rol houd ik me vooral bezig met de organisatieontwikkeling en de collega’s. Ik vind het belangrijk dat de collega’s zich senang voelen bij ons bedrijf en fijn kunnen samenwerken, waarbij ze vooral ingezet en gewaardeerd worden op hun talenten. Het ontwikkelen van ons bedrijf is een voorwaarde voor een gezond voortbestaan. Van het permanent leren, innoveren en via intervisie elkaar helpen word ik blij.

Naast directeur ben ik ook adviseur op het gebied van strategie, omgevingsmanagement en het organiseren van programma’s of processen. Dat doe ik zoals alle collega’s in het fysieke domein; in stedelijk en landelijk gebied.

Hoe lang werk je bij Accent adviseurs?
Ik ben 1 april 2019 begonnen. Ik kreeg van Roy Cornelissen de vraag of ik antwoord kon geven hoe Accent adviseurs in de toekomst eruit zou komen te zien. Dat weet ik natuurlijk niet, maar ik heb toen wel een proces ontworpen dat richting geeft aan de verdere doorontwikkeling. Samen met Frank en de eigenaren hebben we een strategie bedacht die ons zeker de komende jaren veel werkplezier en mooie resultaten gaat opleveren. En hoe gaaf is het dat ik die strategie samen met Frank mag uitvoeren, waarbij we zoveel mogelijk alle collega’s een rol geven? Daarmee wordt het bedrijf een beetje van ons allemaal.

Op welk project ben je het meest trots?
Door er één te noemen doe ik de rest tekort. Maar vooruit. Naast de interne strategie, ben ik toch wel trots op het project waarmee ik me al jaren bezig houd: “Onweerstaanbaar Someren”. Een programma dat is ontstaan door een klimaatexces in 2016 toen in Someren de landerijen blank stonden en de hagelstenen de kassen verwoestten. Dat programma heeft op meerdere vlakken mooie resultaten bereikt. Hier hebben overheden (waterschappen Aa en Maas en de Dommel, de gemeente Someren en de provincie Noord-Brabant) de samenwerking gezocht met instanties als ZLTO, Staatsbosbeheer, IVN, WoCom, diverse particuliere bedrijven en inwoners om SAMEN de gemeente klimaatbestendig of onweerstaanbaar te maken zoals we dat genoemd hebben.

Wat vind je het leukst aan je werk?
Samenwerken, want alleen kan ik niet zoveel. Dat we samen mogen zorgen dat er een mooie en gezonde leefomgeving is waar we veilig met elkaar kunnen leven. Als ik dat kan doen door goed voor mijn collega’s te zorgen die de uitvoering verzorgen, waarbij ik zo nu en dan ook zelf nog een inhoudelijke bijdrage mag leveren, dan zijn mijn dagen goed.

Wat is volgens jou echt kenmerkend / karakteristiek voor Accent adviseurs?
Er zijn voor elkaar als collega, maar ook voor onze klantrelaties. Dat we eigenlijk alleen tevreden zijn als het goed is. We gaan niet voor een zesje.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken