“Onze adviseur” Eline Swinkels

Wat doe je bij Accent adviseurs?

Ik werk bij Accent adviseurs als adviseur en projectleider, met name op het gebied van mobiliteit. Vanuit mijn functie houd ik me bezig met een breed scala aan projecten en adviesopdrachten, vaak voor overheden. Denk daarbij onder andere aan het opstellen van mobiliteitsplannen en verkeersvisies, maar ook parkeervraagstukken, verkeercirculatiestudies en procesondersteuning. Een tijdje geleden heb ik mijn ‘mobiliteitsblik’ verbreed met een stukje duurzaamheid, binnen de energietransitie. Vanuit mijn vakgebied zit daar uiteraard een link naar duurzame mobiliteit, maar ik houd me daarnaast ook bezig met duurzame warmte en de overgang naar aardgasloos in 2050. Een heel ander thema en een grote uitdaging!

Hoe lang werk je bij Accent adviseurs?

Ik werk inmiddels alweer ruim zes jaar bij Accent adviseurs, sinds mei 2015. Daarvoor werkte ik bij de gemeente Asten als beleidsmedewerker verkeer.

Op welk project ben je het meest trots?

Ik heb de afgelopen jaren veel projecten afgerond waar ik met veel plezier op terugkijk. Maar natuurlijk springen sommige projecten er meer uit dan anderen. Beleidsmatig ben ik erg trots op de Startnotitie Warmte voor de gemeente Eersel. Dit komt vooral vanwege het feit dat we daarmee het vertrouwen kregen van de gemeente om met het thema Warmte aan de slag te gaan en nu zelfs werken aan het opstellen van de gemeentelijke Transitievisie Warmte.

Daarnaast ben ik erg trots op de variantenstudie voor de vijftaksrotonde Bromtol in de gemeente Oosterhout. Bij dit project kwam heel veel samen, zowel inhoudelijk als procesmatig. Zie Case Variantenstudie rotonde Bromtol Oosterhout. Dit project stond onder grote druk, zowel ambtelijk als politiek, en de doorlooptijd was erg kort. We zijn erin geslaagd om tot een goed onderbouwde conclusie te komen in deze studie, waarbij de voorkeursvariant ook nog draagvlak had bij alle betrokken partijen. De onderlinge dynamiek binnen het projectteam van gemeente en Accent adviseurs speelde daarbij een grote rol. Iedereen stond daar in zijn of haar kracht, ik vond het erg gaaf om te zien wat je dan kunt bereiken!

Wat vind je het leukst aan je werk?

Ik denk dat de combinatie van werkzaamheden mijn werk blijvend interessant en afwisselend maakt. Zo schakel ik over en weer tussen inhoud en proces en tussen de thema’s mobiliteit en warmtetransitie. Ook het abstractieniveau schiet van hoog naar laag en weer terug. Ik vind het een uitdaging om daar de balans in te zoeken samen met mijn collega’s en opdrachtgevers. En als het lukt geeft dat een kick.

Wat is volgens jou echt kenmerkend / karakteristiek voor Accent adviseurs?

Accent adviseurs geeft iedereen binnen het bedrijf de ruimte om zichzelf te ontwikkelen, al naar gelang daar behoefte aan is. Daarnaast vind ik het erg prettig dat we een klein bedrijf zijn, weliswaar met grootse ambities, maar waar iedereen elkaar kent en weet te vinden. Het is altijd gezellig als we elkaar zien en dat vind ik erg belangrijk. Want hoewel thuiswerken ook zeker voordelen heeft, is dat één van de dingen dat ik het meeste gemist heb afgelopen jaar!

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken