Frank van der Putten lid van deskundigenpanel Grootschalige zonne- en windenergie De Kempen.

Om de negatieve gevolgen van klimaatverandering een halt toe te roepen, is wereldwijd afgesproken het gebruik van fossiele brandstoffen terug te dringen. Om de landelijke en de gemeentelijke doelen te behalen, is het nodig om (naast energiebesparing en zonnepanelen op daken) grootschalig duurzame energie op te wekken.

De Kempengemeenten Bergeijk, Oirschot en Reusel-De Mierden hebben gezamenlijk beleid opgesteld voor grootschalige zonne- en windenergie. Hierin is opgenomen waar, wanneer en onder welke voorwaarden grootschalige zonne- en windenergie opgewekt kan worden.

Deskundigenpanel
Projectvoorstellen voor zonne- en windparken worden beoordeeld door een deskundigenpanel. Frank is opgenomen in dit deskundigenpanel als specialist Ruimtelijke Ordening.

Specialist Ruimtelijke Ordening
De specialist Ruimtelijke Ordening is verantwoordelijk voor het beoordelen van de ruimtelijke voorwaarden die in het beleid worden gesteld. Zo toetst deze specialist bijvoorbeeld of de zonnelader door initiatiefnemer correct gevolgd is en of de plannen (gedeeltelijk) gerealiseerd worden op een VAB-locatie┬╣. Daarnaast toetst hij of de initiatiefnemer op voldoende detailniveau heeft beschreven wat de specifieke kenmerken zijn van het project, zoals de ligging, begrenzing, afmetingen, aantallen en een onderbouwing van de gekozen locatie. Ook toetst hij of in voldoende mate de combinatie van zon- en wind is onderzocht en of in voldoende mate beschreven is hoe de initiatiefnemer voornemens is om te voldoen aan de gestelde opruimplicht voor zonne- en windparken.

 

┬╣ Vrijkomende Agrarische Bedrijfslocatie

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken