Wereld Water Dag 2021

Omdenken

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moet aandacht worden besteed aan het aspect water, de zogenaamde watertoets. In het nog niet zo verre verleden lag de focus daarbij met name op het voorkomen van wateroverlast bij hevige regenval. Met de hete zomers en lange droogteperiodes van de afgelopen jaren is het besef gekomen dat dit onvoldoende is. Er is een andere aanpak nodig om te komen tot een toekomstbestendig waterbeheer.

De oplossing ligt in het creëren van een klimaatbestendige leefomgeving door in de ontwerpfase bewust een groen, hittebestendig plan te bedenken, met voldoende ruimte voor water om verdroging en tegelijk wateroverlast tegen te gaan. Hierin ligt ook meteen de uitdaging. Op dit moment dwingen overheden en waterschappen, met name via beleidsregels, de realisatie van de bovenstaande doelstellingen af. Op basis van onze ervaringen wordt het aspect water, net als groen, alleen nog te vaak gezien als een kosten- en sluitpost.

In de afgelopen jaren hebben studies als TEEB-stad de financiële baten van klimaatmaatregelen en de kracht van samenwerking laten zien. Met de groeiende bewustwording in de samenleving is de tijd daarom nu rijp om met elkaar de stappen te maken van ‘moeten naar willen naar doen’!
Mooie voorbeelden waar Accent adviseurs een bijdrage aan levert voor een klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte zijn het gebiedsproces “Onweerstaanbaar Someren” en het “Klimaatrobuuste Beekdal” in Sint-Oedenrode, waar met een participatieproces, samen met de omgeving, de Dommel wordt vormgegeven.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken