Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is vooralsnog uitgesteld tot 1 januari 2022. Dat is het voorstel van minister Ollongren. Na de zomer wordt het debat hierover in de Tweede Kamer gevoerd en wordt bekend welke datum het echt wordt. Dit geeft gemeenten meer voorbereidingstijd om de nieuwe wet te implementeren en er mee te oefenen. Voor lopende of geplande projecten vraagt het uitstel van de inwerkingtreding om een heroverweging. De nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet kunnen nu nog niet gebruikt worden. Wat betekent dit uitstel voor uw project?

Doorgaan met bestemmingsplannen
Voor veel ontwikkelingen is een procedure onder de Wet ruimtelijke ordening voorzien. Bij ontwikkelingen waar reeds een procedure is gestart, door een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen of een omgevingsvergunning aan te vragen, kunnen deze procedures uiteraard gewoon worden doorgezet. Echter, voor nieuw op te starten procedures is het verstandig om drie aspecten te overwegen.

  • Omdat de in werking treding van de Omgevingswet een jaar opschuift, is er meer tijd om een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen of een omgevingsvergunning aan te vragen. Dit biedt meer ruimte voor een zorgvuldige voorbereiding, maar kan ook leiden tot herprioritering van werkzaamheden van bijvoorbeeld het bevoegd gezag, waardoor vertraging in projecten kan optreden.
  • Als vanwege de invoeringsdatum van de Omgevingswet gekozen is voor een omgevingsvergunning in plaats van een bestemmingsplan, kan heroverwogen worden alsnog een bestemmingsplan in procedure te brengen. Met de nieuwe invoeringsdatum is er immers meer tijd om een ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen. Een bestemmingsplan biedt namelijk voordelen ten opzichte van een vergunning, zoals een grotere flexibiliteit en een kortere beroepsprocedure.
  • Voor grotere of complexe ontwikkelingen ontstaat meer aanmeldingstijd en ruimte om een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte op basis van de Crisis- en herstelwet op te stellen. Een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte biedt extra mogelijkheden om knelpunten bij gebiedsontwikkelingen op te lossen.

Heeft u interesse voor dit onderwerp?
Neem contact op met Frank van der Putten via frankvanderputten@accentadviseurs.nl of 06-10208774.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken