Samenvatting advies Spoedwet aanpak stikstof

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de aanpak van de stikstofproblematiek (Spoedwet aanpak stikstof). Het wetsvoorstel is op 26 november 2019 bij de Tweede Kamer ingediend. Daarmee is ook het advies van de Afdeling advisering openbaar geworden.

De Afdeling advisering van de Raad van State geeft in de toelichting inzicht in de werking en de verwachte effecten van verschillende in het voorstel opgenomen maatregelen gemist. In verband daarmee is aanpassing van de toelichting nodig.

Drempelwaarden
Het invoeren van drempelwaarden en een daaraan gekoppelde vrijstelling van de vergunningplicht voor activiteiten die zeer weinig stikstof uitstoten, is niet eenvoudig door de voorwaarden die de Europese Habitatrichtlijn daaraan stelt.

Stikstofregistratiesysteem
Hierover merkt de Afdeling advisering op, dat op dit moment onduidelijk is hoe dit systeem in de praktijk zou moeten functioneren.

Advies Raad van State

Heeft u interesse voor dit onderwerp? Neem contact op met Frank van der Putten via frankvanderputten@accentadviseurs.nl of 06-10208774.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken