Gevolgen Programma Aanpak Stikstof

Op 29 mei 2019 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof vernietigd. Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) bevatte een systeem om Natura2000 gebieden te beschermen tegen toename van stikstofdepositie en tegelijkertijd ook ontwikkelingen mogelijk te maken. De uitspraak van 29 mei 2019 is inmiddels in meerdere uitspraken bekrachtigd, met als gevolg dat diverse projecten onderuit zijn gegaan, omdat deze waren onderbouwd op basis van het PAS. In dit filmpje van de NOS wordt zonder vakjargon uitgelegd wat er precies aan de hand is.

https://youtu.be/3Z49O0yqPx8

Wat zijn concreet de gevolgen van de uitspraak van 29 mei 2019?

  • Het PAS is vernietigd en mag niet meer worden gebruikt.
  • De drempelwaarde van 0,05 mol per ha per jaar is uit de Wet natuurbescherming gehaald.
  • Elke ontwikkeling die leidt tot een toename van stikstofdepositie is vergunningplichtig volgens de Wet natuurbescherming.
  • Met ontwikkeling worden ook woningbouwprojecten of andere projecten bedoelt, omdat bij de realisatie en na voltooiing van het project er sprake kan zijn toename van stikstofdepositie op Natura2000 gebieden.
  • Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de Aerius-calculator. (nog niet beschikbaar)

Wij informeren u graag over actuele onderwerpen. Zo hebben wij het stikstofdossier onlangs in een presentatie toegelicht bij de gemeenten Eersel en Oisterwijk en Van Wanrooij projectontwikkeling.

Heeft u interesse voor dit onderwerp? Neem contact op met Frank van der Putten via frankvanderputten@accentadviseurs.nl of 06-10208774.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken