Gaat het Programma Aanpak Stikstof onderuit?

Van belang voor landbouw, industrie en infrastructuur. Na de uitspraak van het Europese Hof van Justitie is de Raad van State nu aan zet.

Het Europese Hof van Justitie heeft op 7 november 2018 uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak geeft antwoord op de prejudiciële vragen die de Raad van State had gesteld aan het Hof over het PAS.

Enkele belangrijke aspecten uit het arrest:

  • Om te bepalen of sprake is van een project waarvoor een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming moet worden verkregen, is niet langer enkel van belang of sprake is van een project in de zin van de MER-richtlijn.
  • Een programmatische aanpak zoals het PAS is in principe onder de Habitatrichtlijn toegestaan, als is verzekerd dat de daaraan ten grondslag liggende passende beoordeling volledig en definitief is.
  • In een passende beoordeling mag enkel rekening worden gehouden met de positieve gevolgen van maatregelen, zoals instandhoudings- of preventieve maatregelen, mits deze positieve gevolgen vaststaan ten tijde van de passende beoordeling.

Na lezing van de overwegingen en antwoorden van het Hof van Justitie is de eerste indruk dat het doek dreigt te vallen voor het PAS. De Raad van State zal nu aan de hand van het arrest van het Hof van Justitie en de daarin aangelegde (zeer strenge) beoordelingsmaatstaven moeten gaan beoordelen of het PAS overeind kan blijven.

De Raad van State streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2019 een zitting te houden in de zaken waarin de prejudiciële vragen zijn gesteld. Andere zaken die zijn aangehouden in verband met deze vragen, zullen daarna worden afgedaan.

Wordt vervolgd.

 

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Frank van der Putten op 06 – 10 20 87 74 of per mail via frankvanderputten@accentadviseurs.nl.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken