Groen licht Raad van State voor bestemmingsplan Tapijn Maastricht

De Tapijnkazerne is sinds 1 oktober 2013 officieel in eigendom van de gemeente Maastricht, Universiteit Maastricht (UM) en Provincie Limburg. De betrokken partijen hebben in dialoog met de stad een langetermijnvisie voor het gebied opgesteld. Het gebied wordt getransformeerd tot openbaar stadspark en universiteitscampus. De gebouwen worden geleidelijk gevuld met functies gerelateerd aan onderwijs en onderzoek. De toevoeging van het terrein van de voormalige Tapijnkazerne aan het naastgelegen stadspark en het herbestemmen van de monumentale gebouwen is reeds een lang gekoesterde wens van de stad.

De Raad van State heeft alle beroepen tegen het bestemmingsplan Tapijn verworpen en het besluit van de raad van de gemeente Maastricht gehandhaafd. Accent adviseurs heeft in opdracht van de gemeente Maastricht het bestemmingsplan voor deze ontwikkeling opgesteld. Het bestemmingsplan is opgesteld met toepassing van de ruimere mogelijkheden die de zesde tranche van de Crisis- en herstelwet hebben geboden. Zo is onder andere de looptijd van het bestemmingsplan opgerekt van 10 naar 20 jaar, waardoor ook de onderzoeksverplichtingen en onderbouwingen op die looptijd konden worden afgestemd. Inhoudelijk zijn in de regels beleidsregels opgenomen, die de gewenste flexibele invulling van het terrein faciliteren.

De uitspraak van de Raad van State kan je hier vinden. Zie ook hetĀ artikel in de Limburger.

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken