Ruimtelijke adaptatie

Het klimaat is wereldwijd aan het veranderen. In Nederland neemt daardoor de kans op wateroverlast, hittestress, droogte en overstromingen toe. Op Prinsjesdag 2017 werd het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie als onderdeel van het Deltaprogramma 2018 gepresenteerd. Dit gezamenlijke plan gaat in op het versnellen en intensiveren van de aanpak van de gevolgen van de klimaatverandering.
De gemeente Someren, Waterschap de Dommel en Waterschap Aa en Maas hebben niet op dit Deltaplan gewacht. Na de zware wateroverlast in juni 2016, waarbij een deel van Zuid-Nederland te maken kreeg met wateroverlast door extreme neerslag, hebben zij de handen ineen geslagen, omdat al snel duidelijk was dat de partijen afzonderlijk niet in staat zijn om de opgaven van ruimtelijke adaptatie ter hand te nemen. Sterker nog, inzet en inbreng van alle andere belanghebbenden is nodig. In mei 2017 zijn de drie organisaties een samenwerking aangegaan om Someren klimaatbestendig te maken, waarbij nadrukkelijk andere partijen en belanghebbenden werden uitgenodigd om een bijdrage te leveren.
In de driehoek ‘Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas en gemeente Someren’ levert Accent adviseurs een belangrijke bijdrage in de rol van één van de Verbinders. De belangrijkste taak van de Verbinders is het zorgen voor samenhang en verbinding tussen alle betrokkenen. Het gaat om partijen binnen en buiten de samenwerking. Daarnaast faciliteren ze alle bestuurlijke en ambtelijke werkgroepen om te komen tot een integrale gebiedsaanpak. De Verbinders vormen de smeerolie van de samenwerking.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Pieter de Groot op 06 – 13 07 21 26 of via pieterdegroot@accentadviseurs.nl

Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken