Transformatie en herontwikkeling

De transformatie van bestaand stedelijk gebied is een complex proces. Denk aan voor- en naoorlogse wijken, verouderde bedrijventerreinen, binnenstedelijk gebied en regionale en infrastructurele knooppunten. De focus ligt op transformatie, verdichting, renovatie en herontwikkeling om een aantrekkelijk woon-, werk en leefmilieu te creëren.

Het compact houden van de verstedelijking is al decennialang een leidend principe in het Nederlandse ruimtelijk beleid. Dergelijke gebiedsontwikkeling staat voor samenhang, ook in een tijd waarin projecten worden verkleind en gefaseerd. Flexibiliteit bij herbestemming en tijdelijk gebruik spelen daarbij een belangrijke rol, evenals participatie aan de proceskant.

Bovendien ontstaan kansen om klimaatadaptieve maatregelen en duurzame vormen van energie in het bestaand bebouwd gebied toe te passen. Daarnaast kan stedelijke verdichting bijdragen aan behoud en versterking van het draagvlak voor openbaar vervoer en collectieve voorzieningen, en kunnen aantrekkelijke locaties voor (toekomstige) inwoners en werknemers worden gecreëerd, die ook een kwalitatieve impuls kunnen geven aan hun directe omgeving.

Als ervaren ruimtelijk adviesbureau ondersteunt Accent adviseurs overheden en ontwikkelaars bij deze complexe vragen. De schaal en omvang van deze projecten varieert van grootschalige ontwikkelingen voor gemeenten, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars tot particuliere initiatieven. Hieronder een kleine greep uit enkele recente en spraakmakende projecten:

 • Herontwikkeling Centrum Rijen Oost
  Om de leefbaarheid van de kern Rijen te versterken is een globaal en flexibel bestemmingsplan opgesteld als kader voor verplaatsing en uitbreiding van detailhandel, in combinatie met woningbouw.
 • Woningbouwontwikkeling Kalverdans Boskoop
  Het opstellen van een bestemmingsplan voor de transformatie van de voormalige dependance van stadsbeheer voor de zelfbouw van tien woningen.
 • Transformatie locatie Den Hof Aalst
  Het opstellen van het juridisch-planologisch kader voor de herinrichting en uitbreiding van de bestaande supermarkt en het creëren van een nieuw bouwblok in combinatie met de sloop van het voormalige schoolgebouw.
 • Ontwikkeling Haagweg Breda
  Het opstellen van een bestemmingsplanherziening voor de creatie van een viertal bouwkavels met behoud van de ruimtelijke karakteristiek van het bestaande bebouwingslint.
Meer nieuws

Nooit een nieuwsbericht missen?

We houden u graag op de hoogte. Meld u aan en ontvang het laatste nieuws van Accent adviseurs via email.

Accent adviseurs voor goed

het antwoord op omgevingsvraagstukken